Kvalitet och Estetik

Kvalitet och Estetik

KVALITET
Sedan alltid är detta lösenordet för Garofalo; en tro så ingrodd i företagets DNA att inte stanna vid den väsentilga produktkvaliteten. Sedan länge frågar sig nämligen Garofalo även hur det är möjligt att underhålla och förbättra kvaliteten på miljön däe man verkar och att minimera effekterna av produktionen. Av denna anledning arbetar Garofalo på ett projekt som avsevärt kan minska den egna fabrikens miljöpåverkan.
INTE BARA
Den sekundära förpackningen av produkterna, utgör som bekant en av de faktorer som bidrar mest till problemet av avfallsproduktion och följaktligen problem för bortskaffande av detta. Garofalo har valt för att tillverka 100% av lådorna från returpapper som kommer från avfallsupplagen i Kampanien och som återvunnits i Kampanien, med en besparing på cirka 27 000 träd, 800 000 kubikmeter vatten, nästan 9 miljoner kWh el och 42 000 kg CO2. Garofalo linjens kartonger är tillverkade av Sabox, ett ledande företag i Kampanien inom design och tillverkning av produkter i miljövänlig kartong. Sabox produkterna är certifierade SFC, Forest Stewardship Council, en förening som identifierar virke från skogar som förvaltas på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med Pastificio Garofalos stränga miljömässiga, sociala och ekonomiska standarder.

SHARE THIS PAGE

to your social networks

PRIVACY POLICY

Your data will be processed using electronic media by Pastifico Lucio Garofalo spa - processing controller - Via dei Pastai 42, 80054 Gragnano (NA) to send the requested newsletter. Data supervisor is: xister s.r.l. - Vicolo della Frusta 8, 00153 Rome (RM). The persons appointed to process the data are the Web service, computer system and data security operators. Pursuant to art. 7, law decree 196/2003, relative rights may be exercised, including data reference, amendment and cancellation, or their processing for promotional purposes may be opposed by writing to the controller at the above address. Similarly, a complete list of processing supervisors may be requested.

TERMS OF USE

Allt innehåll på denna webbplats tillhör och kontrolleras av Pastificio Lucio Garofalo S.p.A. och är skyddad av internationella upphovsrättslagar. Något innehåll kan endast hämtas för personligt bruk, för icke-kommersiella ändamål. Inga ytterligare ändringar eller reproduktion av innehållet får under alla omständigheter göras. Innehållet får inte kopieras eller användas på annat sätt. Ägarna till denna webbplats ska göra allt rimligt för att inkludera uppdaterad och korrekt information på denna webbplats, men de anger inte, garanterar eller garanterar att informationen är precision, aktualitet eller fullständighet. Ägarna till denna webbplats frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador eller fördomar som härrör från tillgång till denna webbplats eller från omöjligheten att få tillgång till den, eller från att ha ställt förtroende för all information som tillhandahålls av denna webbplats. Denna webbplats kan innehålla länkar eller hänvisningar till andra webbplatser, men ägarna av denna webbplats avstår från och med ansvar för innehållet på tredje parts webbplatser och för eventuella skador eller skador som orsakas av innehållet i fråga.